منوی اصلی سایت
رویداد های مهم دانشکده

هشتمین آزمون ارزيابي صلاحيت باليني دانشجويان پزشكي در روز...

ادامه مطلب ...

در این بازدید علاوه فضاهای آموزشی و کلاسهای آموزشی پاویونهای...

ادامه مطلب ...

هفتمین آزمون ارزيابي صلاحيت باليني دانشجويان پزشكي در روز...

ادامه مطلب ...

آزمون ارتقاي پزشكي تخصصي  با حضور دستياران  رشته هاي روان...

ادامه مطلب ...
تقویم دانشکده