رویداد های مهم دانشکده

صبح امروز، سه شنبه، دوم مهرماه 1398 جلسه معارفه دانشجویان ورودی...

ادامه مطلب ...

در راستای اجرای برنامه اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه...

ادامه مطلب ...

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی ۹۱ با حضور رئیس محترم...

ادامه مطلب ...

آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی دانشجویان علوم پزشکی در روز...

ادامه مطلب ...