منوی اصلی سایت
رویداد های مهم دانشکده

اولین جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد...

ادامه مطلب ...

جلسه پیشرفت تحصیلی دانشکده پزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی...

ادامه مطلب ...

روز پنجشنبه هشتم آذر ماه نود و هفت، آزمون الکترونیکی میان دوره...

ادامه مطلب ...

نام نویسی دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی عمومی در...

ادامه مطلب ...