منوی اصلی سایت
رویداد های مهم دانشکده

هفتمین آزمون ارزيابي صلاحيت باليني دانشجويان پزشكي در روز...

ادامه مطلب ...

آزمون ارتقاي پزشكي تخصصي  با حضور دستياران  رشته هاي روان...

ادامه مطلب ...

قابل توجه دستياران محترم آزمون ارتقاء دستياري در روز پنجشنبه...

ادامه مطلب ...

دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود طی پیامی...

ادامه مطلب ...
تقویم دانشکده