منوی اصلی سایت
رویداد های مهم دانشکده

روز پنجشنبه هشتم آذر ماه نود و هفت، آزمون الکترونیکی میان دوره...

ادامه مطلب ...

نام نویسی دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی عمومی در...

ادامه مطلب ...

جشن و مراسم روز معارفه دانشکده پزشکی در سوم مهرماه برگزار...

ادامه مطلب ...

دوازدهمین آزمون ارزيابي صلاحيت باليني دانشجويان پزشكي در روز...

ادامه مطلب ...