منوی اصلی سایت
رویداد های مهم دانشکده

  سومين آزمون ارزيابي صلاحيت باليني دانشجويان پزشكي در روز...

ادامه مطلب ...

با همکاری انجمن علمی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم...

ادامه مطلب ...

انجمن دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (IMSA) با همکاری...

ادامه مطلب ...

  جلسه دفاع ار پايان نامه دانشجوي پزشكي خانم فاطمه اسدي در...

ادامه مطلب ...
تقویم دانشکده