منوی اصلی سایت
رویداد های مهم دانشکده

  جلسه ماهیانه مسئولین دانشکده پزشکی با نمایندگان دانشجویی...

ادامه مطلب ...

  جلسه بررسی مشکلات دانشجویان کارآموز و کارورز پزشکی در روز...

ادامه مطلب ...

اولین جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته نانو...

ادامه مطلب ...

  آزمون الکترونیک میان دوره علوم پایه و پیش کارورزی پزشکی در روز...

ادامه مطلب ...