رویداد های مهم دانشکده

پانزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در مرکز مهارت های بالینی...

ادامه مطلب ...

اولین جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد...

ادامه مطلب ...

جلسه پیشرفت تحصیلی دانشکده پزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی...

ادامه مطلب ...

روز پنجشنبه هشتم آذر ماه نود و هفت، آزمون الکترونیکی میان دوره...

ادامه مطلب ...