منوی اصلی سایت
معاونت آموزشی دانشکده

نام و نام خانوادگی دکتر محمد تقی رحیمی
رشته تحصیلی PHD انگل شناسی
سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشکده پزشکی
مرتبه علمی استادیار
ایمیل rahimimt@gmail.com
تلفن

02332395054

داخلی 537 


شرح وظایف:

معاونت آموزشی دانشكده به عنوان متولی اصلی امور آموزش و هماهنگي بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد:

– برنامه ریزی:

1- برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
2- برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر
3- برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

– نیازهای آموزشی

1- برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر
2- برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
3- برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

– هماهنگی

1- هماهنگی باسایر واحدهاي هم عرض در جهت نیل به اهداف سازمانی
2- هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
3- هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
4- برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات 5- برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی و بیمارستان های آموزشی، نظام پزشکی و نظام پرستاری و به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری

– نظارت

1- نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی
2- نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی دانشكده، واحد توسعه آموزش
3- نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

– اجرایی

1- اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه
2- ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله
3- ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم، شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده
4- برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی
5- انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی

– ارزشیابی

1- ارزش یابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه
2- ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی
3- ارزش یابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها
4- ارزش یابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده

20 جولای 2019 , 22:18
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاهرود
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد. طراحی توسط شرکت وب آفرین