منوی اصلی سایت
معاونت پژوهشی دانشکده

 

نام و نام خانوادگی دکتر حسین خواستار
رشته تحصیلی PHD فیزیولوژی CV
سمت معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی
مرتبه علمی دانشیار
ایمیل h_khastar@yahoo.com 
تلفن 02332395054

داخلی  533  


شرح وظایف:

1- دریافت طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و همکاران شاغل در دانشکده
2- نظارت بر پروژه­های تحقیقاتی از ارائه طرح تا ارائه گزارش نهایی
3- تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و سیاستگزاری پژوهشی در سطح دانشکده
4- تعیین کارشناسان علمی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پایان یافته.
5- نگارش صورتجلسات شورای پژوهشی دانشکده .
6- تشویق و کمک به محققین در تنظیم و تدوین طرحهای پژوهشی .
7- ارسال طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور بررسی و اخذ تصمیم نهایی.
8- اجراء و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العمل های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در امور پژوهشی.
9- کمک به برگزاری همایشها و تشکیل دبیرخانه همایش
10- درخواست برگزاری کارگاههای پژوهشی مورد نیاز اعضای هیأت علمی و کارکنان به مسئولين مربوطه و همکاری در جهت برگزاری کارگاهها در سطح دانشکده .
11- تعیین اولویتهای پژوهشی دانشکده با توجه به پیشنهادات مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی .
12- دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری لازم
13- نگارش و تنظیم و ارسال مکاتبات اداری مربوط به امور پژوهشی به قسمتهای مختلف دانشکده و خارج دانشکده
14- تهیه و تنظیم و جمع­آوری آمار و اطلاعات پروژه­های انجام شده و در دست اجرا و ارزشیابی پیشرفت فعالیت­های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه
15- برقراری ارتباط با مراکز علمی و اجرایی کشور به منظور شناخت طرح­های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها جهت معرفی طرح های تحقیقاتی چند مرکزی با مشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده
16- همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت­های پژوهشی دانشکده و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
17- برنامه­ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
18- برنامه­ریزی و نظارت بر مجله علمی- پژوهشی دانشکده
19- برنامه­ ریزی و نظارت بر مرکز تحقیقاتی دانشکده
20- انجام مکاتبات و امور مربوط به طرح های تحقیقاتی
21- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی مربوط به پژوهش از سوی رئیس دانشکده به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
22- دریافت فرمهای طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی مربوط به طرح گرانت، طرح در شورای پژوهش، تعیین ناظر طرح و سایر تشریفات اداری تا اتمام اجرای طرحها
23- تجهیز کتابخانه و انتخاب منابع علمی شامل کتاب، منابع الکترونیک و نظارت بر اطلاع رسانی منابع جدید
24- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

20 جولای 2019 , 22:19
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاهرود
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد. طراحی توسط شرکت وب آفرین