منوی اصلی سایت
کارشناسان آزمایشگاه

 

نام و نام خانوادگی  سرکار خانم مژگان فضلی
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد میکروبیولوژی
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل
تلفن

 

 

نام و نام خانوادگی  سرکار خانم شیرین السادات نقی زاده
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد ایمنولوژی
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل
تلفن

 

 

نام و نام خانوادگی  جناب آقای رضا میربدیعی
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد انگل شناسی
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل
تلفن

 

 

نام و نام خانوادگی  جناب آقای همت آقا گل زاده
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد بیوشیمی
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل
تلفن

 

 

نام و نام خانوادگی  سرکار خانم فاطمه السادات بی طرف
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد بیوتکنولوژی
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل
تلفن

 

 

نام و نام خانوادگی  سرکار خانم بهناز جعفری
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد علوم تشریح
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل
تلفن

 

 

26 دسامبر 2016 , 15:55
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاهرود
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد. طراحی توسط شرکت وب آفرین