منوی اصلی سایت
کمیته اخلاق دانشکده پزشکی

 

اعضای كميته اخلاق دانشكده پزشكي

سمت

آقای دكتر سيد عباس موسوي

ریاست دانشگاه

آقای دكتر حميد واحدي

سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه

آقای دكتر مهدي ميرزايي

سرپرست دانشکده پزشکی

آقای دكتر مهدي خاكساري

سرپرست معاونت آموزشی دانشکده دانشگاه

آقای دكتر حسین خواستار

سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده دانشگاه

آقای دكتر حميد كلاليان مقدم

عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشکده پزشکی

آقای دكتر شاهرخ آقايان

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

آقای دكتر محمدباقر سهرابي

مسئول آموزش دانشکده پزشکی

25 دسامبر 2016 , 10:55
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاهرود
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد. طراحی توسط شرکت وب آفرین