منوی اصلی سایت
مدیر EDO دانشکده

نام و نام خانوادگی دکتر سارا سعیدنیا
رشته تحصیلی PHD علوم تشریحی
سمت مدیر EDO
مرتبه علمی استادیار
ایمیل sarasaeednia@shmu.ac.ir
تلفن 02332395054

داخلی  531


شرح وظایف:


– نظارت در اجرای فرآیندهای آموزشی گروه ها :

1- ارزیابی فعالیت های آموزشی گروهها ( اعم از کلاس درس ، آموزش های درون بخشی مانند ژورنال کلوپ ، گزارش مورد و …. ) بر اساس چک لیست های EDO
2- ارائه فیدبک در موضوع کمیت و کیفیت فرآیندهای آموزشی به گروه ها
3- نظارت بر نحوه ارزیابی دانشجویان ( تناسب متد ارزیابی ، اهداف آموزشی ، روایی , پایایی آزمون ) و ارائه آن به گروه های آموزشی و اساتید .
4- هدایت اجرای ارزشیابی درونی در گروه های آموزشی

– همکاری در ارزشیابی اعضای هیات علمی :

1- ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت آموزشی و ارائه پسخوراند آن به اساتید
2- تشویق و ترغیب دانشجویان جهت شرکت در ارزشیابی صحیح اساتید
3- اطلاع رسانی به اساتید در مورد مراحل فرآیند ارزشیابی
4- تحلیل نتایج ارزشیابی اساتید و بازبینی آنها بطور کیفی و مصاحبه ای
5- ارائه و بازبینی فرمهای ارزشیابی جهت اطلاع اعضای هیات علمی در سایت دانشکده
6- شرکت در جلسات گروههای آموزشی و تحلیل نتایج ارزشیابی و راهکارهای بهبود نقاط ضعف

– ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش :

1- راست آزمایی طرحهای دانش پژوهی
2- چاپ مقاله در مجلات آموزش پزشکی
3- ارسال فرآیندهای آموزشی به جشنواره های آموزشی ( شهید مطهری و … )

– شرکت در برنامه ریزی آموزش :

1- نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتدای ترم در گروههای آموزشی
2- تکمیل طرح درس های تدوین نشده و بارگذاری آنها بر روی سایت دانشکده

– همکاری در ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی :

1- نیاز سنجی اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی و انعکاس آنها به EDC
2- معرفی و پیگیری اعضای هیات علمی جهت شرکت در کارگاههای آموزشی EDC
3- تهیه پمفلیت های آموزشی و ارائه آنها به اعضای هیات علمی

20 جولای 2019 , 22:28
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاهرود
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد. طراحی توسط شرکت وب آفرین