منوی اصلی سایت
کارشناسان آزمایشگاه

 

نام و نام خانوادگی  سرکار خانم مژگان فضلی
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد میکروبیولوژی
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل
تلفن

 

 

نام و نام خانوادگی  سرکار خانم سيده زهرا ميرصانعي
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد ایمنولوژی
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل
تلفن

 

 

نام و نام خانوادگی  جناب آقای رضا میربدیعی
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد انگل شناسی
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل
تلفن

 

 

نام و نام خانوادگی  جناب آقای نريمان رضايي
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد بیوشیمی
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل
تلفن

 

 

نام و نام خانوادگی  سرکار خانم فاطمه السادات بی طرف
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد بیوتکنولوژی
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل
تلفن

 

 

نام و نام خانوادگی  سرکار خانم بهناز جعفری
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد علوم تشریح
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل
تلفن

 

 

نام و نام خانوادگی سركار خانم زهرا ابراهيمي
رشته تحصیلی  کارشناس ارشد باكتري شناسي
سمت  کارشناس آزمایشگاه
مرتبه علمی
ایمیل

 

12 جولای 2019 , 18:43
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاهرود
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد. طراحی توسط شرکت وب آفرین