منوی اصلی سایت
تقويم دانشکده و انتخاب واحد دانشجویان

 

قابل توجه کليه دانشجويان محترم شاغل به تحصيل

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

تقويم دانشکده نيمسال اول سال تحصيلي 1395-1394

 

 

نوع انتخاب واحد

تاریخ شروع انتخاب واحد

تاریخ پایان انتخاب واحد

انتخاب واحد تحت وب 1394/06/14 1394/06/20
انتخاب واحد حضوری 1394/06/17 1394/06/18

 

تاریخ شروع کلاس ها تاریخ پایان کلاس ها تاریخ حذف و اضافه تاریخ شروع حذف اضطراری تاریخ پایان حذف اضطراری تاریخ شروع امتحانات تاریخ پایان امتحانات
1394/06/21 1394/06/18 1394/07/07 تا 1394/07/08 روز بعد از حذف و اضافه 1394/09/10 1394/09/19

به مدت دو هفته پس از شروع امتحانات

1394/11/01

 

نكات قابل توجه:

* انتخاب واحد دانشجویان ترم یک از سوی دانشگاه صورت می گیرد لذا در زمان شروع کلاسها، با توجه به تاریخ مندرج در بردآموزشی دانشکده می بایست جهت امضا برگه های پرینت شده از سوی دانشکده، به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. جهت اطلاع از زمانبندی کلاسها، می توانند به وب سایت دانشکده مراجعه و آیتم "برنامه هفتگی"و "دروس ارائه شده" موجود در "تابلو اعلانات" را مشاهده نمایند. انتخاب واحد فقط در همان روزهاي تعيين شده انجام مي شود و زمان انتخاب واحد قابل تمديد نمي باشد.شايان ذكر است جهت انجام انتخاب واحد برای بهبود کارایی از مرورگرهای درج شده در صفحه ورود به سما وب استفاده نماييد

* انتخاب واحد دانشجویانتحت وبانجام مي گردد. لذا بمنظور انجام انتخاب واحد با داشتن دقت کافی، می بایستلیست دروس ارائه شده در گروه خود را با شماره درس و گروه مربوطه از صفحه وب سایت دانشکده مورد نظر، آیتم " تابلو اعلانات" مشاهده و آنرا در فایل سما خود اضافه و انتخاب واحد نمایند.  انتخاب واحدهای آندسته از دانشجوياني که داراي مشکلات آموزشي مي باشند ویا خواستار اخذ دروس با سایر رشته ها می باشند، مي بايست فقطبصورت حضوري انجام پذیرد.

* دانشجو به هیچ عنوان مجاز به اخذ دروسی که تداخل دارند نمی باشد. برروز مشكلات آموزشي ناشي از عدم ثبت انتخاب واحد بعهده دانشجو مي باشد.

* دانشجویانی که درس یا دروسی را به سایر دانشگاهها میهمان می گردند می بایست آنرا در انتخاب واحد این دانشگاه، اخذ نمایند در غیر اینصورت انتخاب واحد ایشان لغو می گردد. ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان"ميهمان از ساير دانشگاهها"به اين دانشگاه بصورت حضوري و در تاریخ 8 شهریور الی 11شهریور ماه مي باشد.

* حذف و اضافه و حذف اضطراری دانشجويان ،فقط بصورت حضوريانجام مي پذيرد.

25 آگوست 2016 , 20:29
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاهرود
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد. طراحی توسط شرکت وب آفرین